نشست پروژه اسکان پایا در تبریز

نشست پروژه اسکان پایا در تبریز

image-neshast_200_200

سومین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) در خصوص مروری بر تجربه های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران با عنوان « پروژه اسکان پایا در تبریز» برگزار می شود.

ادامه مطلب