ممنوعیت ورود دولتی‌ها و کارکنان ارگان‌ها را به فال نیک می‌گیریم؟

ممنوعیت ورود دولتی‌ها و کارکنان ارگان‌ها 

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر جلوگیری از ورود افراد دولتی و کارکنان ارگان‌ها به انتخابات سازمان نظام مهندسی را به فال نیک می‌گیریم.

عباس اکبرپور اظهار کرد: به نظر من ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در راستای حفظ حقوق مهندسین و وظایف سازمان نظام مهندسی مبتنی بر تنسیق امور مهندسین انجام شد که اقدام بجا و درستی بود.

11942_200_200

 

ادامه مطلب